Vragen, opmerkingen of een klacht?

Ben je ontevreden? Laat het me alstublieft weten. Wij gaan graag met u in gesprek om er samen uit te komen. Als dat niet gaat en je ontvangt psychologische zorg vanuit CareDate. Dan kunnen wij er ook samen voor kiezen om gezamenlijk of alleen met de regiebehandelaar in gesprek te gaan. Mocht het gesprek niet voldoende voor je zijn dan kun je je klacht richten aan CareDate waarbij je met een onafhankelijk persoon het gesprek kan voeren. Via www.caredate.nl, onder het kopje praktisch en het kopje klachten vind je alle informatie die je nodig hebt.


Mocht je je niet tot CareDate willen richten dan kan je een klachtenfunctionaris van het NIP (beroepsvereniging van psychologen in Nederland) vragen om te bemiddelen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kiest geen partij. Het doel van de bemiddeling is om er samen uit te komen of tot een oplossing te komen.

 

Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris te hebben, daarom maken wij via onze beroepsvereniging NIP gebruik van de professionele klachtenfunctionarissen van Klacht & Company. Je kan hier als cliënt van een NIP-lid een beroep op doen. De klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- kunnen bemiddelen bij de afhandeling van jouw klacht.

 

Meer informatie over klachten en geschillen kan je vinden in ons klachten- en geschillenregelement.

 

Een klacht indienen gaat als volgt.

-Vul dit klachtenformulier in 

-Mail het ingevulde formulier naar nip@klachtencompany.nl.

Hoe zit het met Privacy?

Voor mijn activiteiten als psycholoog ben ik gehouden aan de beroepscode voor psychologen van het NIP. Activiteiten voor de behandeling worden gevoerd met het elektronisch dossier van CareDate. Wil je meer weten over privacy via CareDate? Via www.caredate.nl, onder het kopje praktisch en het kopje privacy vind je de informatie.

Klachten en Privacy vragen voor coaching en trainersactiviteiten?

Voor coaching is de klachtenregeling van de NOBCO van kracht. Zie voor meer informatie de link naar de klachtenprocedure. Verder gelden de algemene voorwaarden.